ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΣΑΠΡΑΖΗ

  • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    M. 6948262759

  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

    M. 6973737095

  ΖΑΓΟΡΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001

  24260 23852

  www.e-tsaprazis.gr

  info@e-tsaprazis.gr